Nejprodávanější produkty

Články

Slevy

Velký Ratmírov(Gros - Rammerschlag)

Výsledek obrázku pro velký ratmírovne při

Dne 8.května 1945 odpolešli ruští vojáci do naší vesnice a současně čeští partyzáni, kteří drželi obec pod stálou kontrolou. Dva muži byli od nich zbiti, dva další před vyhnáním zatčeni a dopraveni do J. Hradce, kde museli 1 a půl roku vykonávat trestné práce. Od 8.května až do vyhnání přiházeli často ruští vojáci a rabovali selské dvory. Brali koně, prasata, drůbež, šatstvo a podobně. Osm francouzských zajatců a mnoho polských a ukrajinských zahraničních dělníků, kteří byli v obci, chovali se vůči nám Němcům loyálně. Byli odtransportováni týden před námi. V obi samotné bydlely 2 české rodiny, které nikomu nikdy neublížily. Vyhnání následovalo 30. května 1945.

Krátce po 16. hodině se objevili na návsi partyzáni, několik jich spěchalo ven do polí a střílelo do vzduchu. Lidé, kteří pracovali na poli, spěchali domů. Nyní běhali partyzáni od domu k domu a poroučeli, že z každého domu se musí dostavit ihned jedna osoba na náves. Tam byla přečtena jména 8 mužů, kteří se museli postavit čelem ke zdi s rukama nad hlavou jako rukojmí před domem č 23. Když Jan Talkner, nar. 1989 a Karel Schirmer, nar. 1899 byli přečteni, byli brutálně ztlučeni. Pak bylo ohlášeno:"Všichni Němci musí opustit během půl hodiny obec. Jestliže nějaký Němec osadu neopustí, bude oněch 8 mužů zastřeleno." A za těmito muži stáli partyzáni s puškami. Jednou bylo vystřeleno nad našimi hlavami do zdi s poznámkou:"Chlape, jestli se ještě jednou ohlédneš, máš ji v hlavě." Nyní vyháněli partyzáni lidi z domů k vesnici. Asi po jedné hodině byla 3 rukojmí propuštěna a za dozoru přivedena ke shromážděným. Ostatním pěti rukojmím bylo řečeno:"Vy budete zastřeleni.". Po delší době musili další tři rukojmí udělat čelem vzad, byli krátce vyslehnuti a pod dozorem odvedeni. Oba poslední Jan Talkner a Karel Schirmer zůstali zpět. Nenachází se žádný svědek, který by mohl dosvědčit, že byli zavražděni, jisté ale je, že dodnes nebyli nalezeni.

Musili jsme jít pěšky 5 km pod dozorem až do J. Hradce. Z J. Hradce nás vezli dráhou do N.Bystřice. Z nádraží N.Bystřice pod dozorem až k rakouské hranici, kam jsme přišli za ranního šera. Čeští celníci zde měli ještě službu. Převážná část obyvatel měla jen to ce měli na těle. Musím ještě poznamenat, že tento den zůstalo zpět 12 rodin z nichž 8 rodin bylo přesídleno do východní zóny.

Burgstall, 24. dubna 1960 Albert Müller.