Nejprodávanější produkty

Články

Slevy

Košťálkov(Gottschallings)

V noci 12. května 1945 přijelo na nákladním autu asi 15 českých partyzánů pod vedením jistého člověka jménem Tupý ze Starého Města, procházeli vesnicí sem a tam a přišli také k Lambertu Wagnerovi(č.31), kde tloukli na dveře a žádali, aby bylo otevřeno. V okamžiku, když Wagner chtěl otevřít, vyšla z venku rána skrz dveře a kulka zasáhla Wagnera do ruky. Od svého švagra byl Wagner dopraven k lékaři. Ruka mu musila být amputována. Tupý přišel před několika lety do Německa a právě tak jistý Mrázek ze Starého Města, který se také účastnil obsazení košťálkova, žije nyní v Německu.

Dne 19. května byl mimo St. Město nejprve od Čechů napůl zabit a pak zastřelen vedoucí místních sedláků František Langsteiner. Josef Klutz z Veclova a Otto Kratochwil ze St. Města ho musili pochovat. Vyhnání z Košťálkova musilo být provedeno během jedné hodiny. Peníze a cenné věci byli lidem odňaty.

Haagen, 27.března 1960 Florian Scherzer

Sedlo(Heumoth)

Vysídlení bylo brutální. 29.května 1945 přijeli kolem 8. hodiny dopoledne v nákladních autech čeští partyzáni do naší osady. Všichni místní obyvatelé se musili shromáždit na návsi. Bylo určeno 7 rukojmí ponejvíce ze starších mužů, k nimž jsem patřil také já sám. Většina z nich byla partyzány zbita tak do obličeje, že krev prýštila z úst i nosu. Když nás 7 bylo postaveno ke zdi, přečetl jeden z partyzánů asi následující:"Během půl hodiny musí všichni opustit osadu směrem k Rakousku. Kdo neposlechne, bude jako všech 7 rukojmí zastřelen". Krátce nato jsme byli všichni rukojmí odvedeni k jatkám bývalého řezníka. Jako první tam byl dovlečen W. Longin a vrata za ním zavřena. Krátce nato zapraskaly výstřely, partyzáni vyšli ven a zařvali česky:"ruce vzhůru!" Odňali nám nože a zapalovače a vedli nás odděleně do jatek. Tam ležel W. Longin již mrtvý, obličej měl zahalený. Pak jsme si musili lehnout přez židli a byli jsme biti gumovými obušky a biči na psy. Musili jsme potom mrtvého zahalit do deky a přitom jsme viděli, že má hrdlo proříznuto. Vynesli jsme jej ven a musili na louce pochovat. Pak jsme byli hnáni partyzány k blízké rakouské hranici a konečně volni.