Nejprodávanější produkty

Slevy

Civilizovanyný středomořský svět začal vnímat Slovany až v 6. století, kdy se objevili u Dunaje a začali dotírat na ctihodné Byzantské císařství. Napsalo se o nich mnoho. Že jsou krutí, krvežízniví a špinaví – prostě stejní barbaři jako ostatní, co neustále sužovali Evropu nájezdy. Avšak tito krvežízniví barbaři během pár století ovládli pětinu Evropy. Balkánský poloostrov obsadili skoro celý. Chybělo málo a poslovanštili by Řecko, protože pronikli až na Krétu. Zastavila je teprve energická akce byzantských císařů, kteří konečně pochopili, že s nimi nejsou žádné žerty.

O počátcích slovanských dějin víme moc málo. Málo kterému kronikáři se chtělo jet lesy plnými divé zvěře, aby pro naše pohodní něco popsali. Nezbývá tedy než se spolehnout na  archeology a jejich vykopávky. Od nich se dozvíme všechno o šňůrové keramice nebo o mohylových hrobech ale těžko nám popíšou jak se takový Slovan oblékal(Slovanky na tom byly lépe, protože se parádily).

oděvy.jpg

A navíc má každý archeolog jiný názor. Například vykopaný dřevěný koník je podle jedněch dětskou hračkou a podle druhých významným kultovním předmětem. Archeologové v některých zemích se zúčastňují akcí, jimž se říká záchranný výzkum. Stavitelé dálnic a plynovodů financují urychlené průzkumy území připravovaných staveb Archeologové se horečnatě ryjí v zemi s bagry za zády a nacházejí spousty věcí, plynovody totiž vedou podle řek a jezer, a osady se nejčastěji zakládaly u vody. Nemá smysl čekat až se archeologové dohrabou k úplné pravdě o Slovanech. I to, co o nich dnes víme, stojí za seznámení. Vždyť Slované obývají pořádný kus Evropy a mají opravdu zajímavé dějiny.

Slovanští Bohové

Slované vnímali svět jako hru rozmanitých sil, které se se účastnili nejen živí lidé ale i předměty. Věřili, že kameny rostou, že zbraň může sama napadnout nepřítele a že hřebeny cení zuby. Pochopitelně měli i své bohy. Uctívali je na vrcholcích hor, v posvátných hájích a u říčních pramenů. Stačili jim kamenné kruhy nebo jednoduché dřevěné sochy. pouze na Baltu postavili nádhernou pohanskou svatyni, ale až tehdy, kdy se objevila konkurence v podobě křesťanského Boha. V pohanských svatyních skládala knížata honosné dary, žili tam věštečtí koně, černí nebo bílí podle toho, kterému bohu sloužili.

Svantovít je nejvyšší bůh všech Slovanů. V Arkoně na Rujáně mu postavili docela obstojnou svatyni. Vytesali mu sochu se čtyřmi tvářemi, aby se mohl rozhlížet do všech světových stran. Jeho posvátným zvířetem je bílý kůň, který pádí nocí. Měli k němu takovou úctu, že kněz, který ve svatyni uklízel,zadržoval dech aby ho neposkvrnil a každou chvíli vybíhal ven se nadechovat aby se neudusil.

svanovít.jpg

Perun-Jarovít je bůh ohně, hromů a blesků. Rozdává rány kamenným hromem. Hloupí lidé si mysleli, že jeho úderem vznikají hromové šípy, které pak nosili jako amulety. Ve skutečnosti to byly pouze zkameněliny měkkýšů. Někteří se bušili do hlavy kamenem, když se ozval první jarní hrom, ve snaze vyhnat ze sebe démony a zlé nemoci. Jeho posvátným stromem je dub. Někdy dostával i krvavé lidské oběti.

1017434_perun-buh.jpg

Veles-Triglav je bůh podsvětí a zesnulých. Jeho posvátný černý kůň věštil výsledek války. Jeho poddaní se dělili na dvě skupiny. Ti, kteří zemřeli přirozenou smrtí, pomáhají lidem jako dobří duchové. Pečují o své rodiny, zaplétají koním hřívy a pomáhají bohatnout. Zato duchové sebevrahů, oběšenců a všech, co zemřeli násilnou nebo předčasnou smrtí, škodí ze všech sil. Dusí lidi, vysávají jim krev, straší a jezdí na lidech jako na koních.Mysleli, že si takto vybíjeli svůj žal nad náhle skončeným životem.

triglav.jpg

Svarožic Je bůh obětního a domácího ohně a hlavně bůh slunce. Kronikáři podrobně popsali jeho trojbokou svatyni v Radegastu. Aby to bylo zajímavé, přidali mýtus o divokém kanci, který s pěnou na bílých klech vychází z jezera a před očima všech se válí v kaluži bláta ve strašlivých křečích. Přinášel prý neštěstí a války.

svarožic.jpg

Mokoša je matka Země, jediná bohyně v této božskomužské společnosti. Lidé si jí velmi vážili. Na jaře, když ze sebe vydávala plody, slované nesměli do země vrážet kůly, trhat trávu, padat na zem nebo na ni plivat. Pokud se něco takového stalo hned se omluvili. Jakmile ale v dubnu vyrazilo osení, úcta byla bohužel ta tam.

mokoša.jpg